Oracle представя Oracle® Business Intelligence 11g

Oracle представя Oracle® Business Intelligence 11g

В раздел: Фирмени и прес съобщения от на 14.07.2010, 3,356 показвания

Новaта версия интегрира релационен и OLAP анализ и предоставя възможности за изготвяне на бизнес доклади, система от показатели, визуализации и анализ в екип

Oracle представи Oracle® Business Intelligence 11g – най-цялостния, интегриран и скалируем пакет от продукти за Бизнес Интелиджънс (Business Intelligence – BI), с който организациите могат да постигнат по-добра видимост върху  бизнеса и последователност в бизнес дейностите.

Новата версия:

 • Предоставя единствената в индустрията интегрирана среда за достъп и анализ  на данни от релационни, OLAP и XML източници;
 • Обогатява възможностите за крайния потребител с ново интегрирано приложение за представяне на показатели и иновации в изготвянето на бизнес доклади, визуализации, търсене и съвместна работа;
 • Подобрява производителността, скалируемостта и сигурността чрез по-задълбочена интеграция с Oracle Enterprise Manager 11g и други елементи на Oracle Fusion Middleware.

Най-цялостната и интегрирана бизнес интелиджънс платформа с обогатена визуализация

 • Чрез разширяването на възможностите на Common Enterprise Information Modеl, Oracle Business Intelligence 11g е първото решение, което обединява на базата на  една технология релационен OLAP (R-OLAP), многомерен OLAP (M-OLAP) и изготвяне  на бизнес доклади.
 • Подобрените възможности за OLAP анализ позволяват на потребителя да има достъп  и да управлява от общ интерфейс йерархични бази данни, съхранявани в Oracle Essbase и други източници на релационни данни.
 • Нов, интегриран thin-client редактор за дизайн на доклади позволява на бизнес  потребителите да публикуват както интерактивни, интернет базирани доклади, така и производствени доклади с висока прецизност и резолюция.
 • Като ново приложение – Oracle Scorecard & Strategy Management, е интегриран елемент на Oracle Business Intelligence 11g и позволява проследяване на ключови  показатели за изпълнение на дейността, които свързват организационната стратегия и бизнес целите.
 • Подобреният, фокусиран върху задачите потребителски интерфейс предоставя по-богато и интуитивно преживяване за крайния потребител чрез обширна група от нови интерактивни графични и сигнални възможности, включващи опции за картова  визуализация, които са директно свързани с пространствени данни.
 • Action Framework е уникална и иновативна характеристика, която затваря кръга между информираност и действие като позволява на потребителите да инициират действия, като бизнес процеси или уеб-услуги директно от личното им операционно табло.
 • Крайните потребители са уведомени за възникнали събития, споделят и обсъждат информация в реално време, взимат заедно решения и запазват анотации и дискусионни теми чрез вградени сигнални функции, както и чрез интеграция с Oracle WebCenter Suite 11g.
 • Новата интеграция с Oracle Secure Enterprise Search позволява на всеки случаен потребител бързо и лесно да открие търсените доклади, както и мнения и показатели в докладите, които са в съответствие с параметрите за достъп и сигурност, дефинирани в рамката на Oracle Business Intelligence 11g.
 • Добавянето на Oracle Hyperion Financial Management като помощен източник на данни, заедно с подобрена поддръжка за Oracle Essbase, разширява интеграцията на Oracle Enterprise Performance Management (EPM) System.
 • Oracle Business Intelligence 11g е техническата основа на Oracle EPM System и на Oracle BI Applications – цялостните, предварително изградени аналитични решения за приложения на Oracle и на други компании, включително на SAP.

Опростена система за управление, подобрена производителност и  скалируемост

 • Чрез разширена интеграция с Oracle Enterprise Manager 11g, Oracle Business Intelligence 11g е единствената BI платформа, която позволява системните администратори да управляват и следят BI производителността от същата среда, от която управляват всички ИТ дейности.
 • Интегрираните услуги за управление на Oracle Business Intelligence 11g позволяват на администраторите бързо да конфигурират, тестват, приложат, проследят и инсталират софтуерни пакети, като позволяват непрекъснат достъп с изключителна сигурност, скалируемост и бързина на заявките към базите от данни.
 • Подобреният Common Enterprise Information Model дава възможност за високо производителни и едновременни заявки към стотици източници на данни в релационни, OLAP и XML формати.
 • Настоящи клиенти на Oracle Business Intelligence могат да преминат към новата версия бързо и лесно, без последствия за същестуващите доклади и без миграция на мета данни.

Цитати

“Oracle Business Intelligence 11g предоставя на базата на една интегриранa технологична платформа пълния спектър от възможности за бизнес интелиджънс, включващ изготвяне на бизнес доклади, системи от показатели, операционни табла за управление и непланирани запитвания, OLAP анализи, търсене и работа в екип,” отбеляза г-н Пол Родуик, вицепрезидент, Oracle Business Intelligence. “Новата версия може лесно да бъде приложена във всеки бизнес отдел. Нейната скалируемост предоставя ненадмината производителност дори и при най-големите и сложни за внедряване проекти.”

“Постигнахме много успехи благодарение на Oracle Business Intelligence 10g и Oracle Business Intelligence 11g ще ги надмине,” сподели г-н Майк Блекмур, Бизнес архитект, Oracle First, BT Innovate & Design. “Нововъведенията при системата от показатели и ключовите параметри за изпълнение на дейността и възможността за интегриране на бизнес анализ в бизнес процесите са елементите, които ни привлякоха към Oracle Business Intelligence 11g.  Възможностите за интеграция, анализ и последващо действие на базата на тези данни, много ще помогне на BT.”

За Oracle

Oracle  (NASDAQ:  ORCL)  предлага  най-цялостните,  отворени  и  интегрирани  решения  за  бизнес   софтуер   и   хардуерни   системи   в   света.   За   повече   информация   посетете  http://www.oracle.com/bg .

Източници

Oracle Business Intelligence 11g Microsite
About Oracle Enterprise Performance Management and Business Intelligence
About Oracle Business Intelligence 11g
View Oracle Business Intelligence 11g Screen Shots

Download free evaluation version of Oracle BI software
. Всички условия, правила и ограничения за ползване са приложими.
Follow Oracle EPM/BI on Twitter

Oracle представи Oracle® Business Intelligence 11g – най-
цялостния, интегриран и скалируем пакет от продукти за Бизнес Интелиджънс (Business
Intelligence – BI), с който организациите могат да постигнат по-добра видимост върху
бизнеса и последователност в бизнес дейностите.

Новата версия:
o   Предоставя единствената в индустрията интегрирана среда за достъп и анализ
на данни от релационни, OLAP и XML източници;
o  Обогатява възможностите за крайния потребител с ново интегрирано
приложение за представяне на показатели и иновации в изготвянето на бизнес
доклади, визуализации, търсене и съвместна работа;
o   Подобрява производителността, скалируемостта и сигурността чрез по-
задълбочена интеграция с Oracle Enterprise Manager 11g и други елементи на
Oracle Fusion Middleware.

Най-цялостната и интегрирана бизнес интелиджънс платформа с обогатена
визуализация
Чрез разширяването на възможностите на Common Enterprise Information Modеl,
Oracle Business Intelligence 11g е първото решение, което обединява на базата на
една технология релационен OLAP (R-OLAP), многомерен OLAP (M-OLAP) и изготвяне
на бизнес доклади.
Подобрените възможности за OLAP анализ позволяват на потребителя да има достъп
и да управлява от общ интерфейс йерархични бази данни, съхранявани в Oracle
Essbase и други източници на релационни данни.
Нов, интегриран thin-client редактор за дизайн на доклади позволява на бизнес
потребителите да публикуват както интерактивни, интернет базирани доклади, така и
производствени доклади с висока прецизност и резолюция.
Като ново приложение – Oracle Scorecard & Strategy Management, е интегриран
елемент на Oracle Business Intelligence 11g и позволява проследяване на ключови
показатели за изпълнение на дейността, които свързват организационната стратегия и
бизнес целите.
Подобреният, фокусиран върху задачите потребителски интерфейс предоставя по-
богато и интуитивно преживяване за крайния потребител чрез обширна група от нови
интерактивни графични и сигнални възможности, включващи опции за картова
визуализация, които са директно свързани с пространствени данни.
Action Framework е уникална и иновативна характеристика, която затваря кръга между
информираност и действие като позволява на потребителите да инициират действия,
като бизнес процеси или уеб-услуги директно от личното им операционно табло.

———————– Page 2———————–

Крайните потребители са уведомени за възникнали събития, споделят и обсъждат
информация в реално време, взимат заедно решения и запазват анотации и
дискусионни теми чрез вградени сигнални функции, както и чрез интеграция с Oracle
WebCenter Suite 11g.
Новата интеграция с Oracle Secure Enterprise Search позволява на всеки случаен
потребител бързо и лесно да открие търсените доклади, както и мнения и показатели
в докладите, които са в съответствие с параметрите за достъп и сигурност,
дефинирани в рамката на Oracle Business Intelligence 11g.
Добавянето на Oracle Hyperion Financial Management като помощен източник на данни,
заедно с подобрена поддръжка за Oracle Essbase, разширява интеграцията на Oracle
Enterprise Performance Management (EPM) System.
Oracle Business Intelligence 11g е техническата основа на Oracle EPM System и на
Oracle BI Applications – цялостните, предварително изградени аналитични решения за
приложения на Oracle и на други компании, включително на SAP.

Опростена система за управление, подобрена производителност и
скалируемост
Чрез разширена интеграция с Oracle Enterprise Manager 11g, Oracle Business
Intelligence 11g е единствената BI платформа, която позволява системните
администратори да управляват и следят BI производителността от същата среда, от
която управляват всички ИТ дейности.
Интегрираните услуги за управление на Oracle Business Intelligence 11g позволяват на
администраторите бързо да конфигурират, тестват, приложат, проследят и
инсталират софтуерни пакети, като позволяват непрекъснат достъп с изключителна
сигурност, скалируемост и бързина на заявките към базите от данни.
Подобреният Common Enterprise Information Model дава възможност за високо
производителни и едновременни заявки към стотици източници на данни в
релационни, OLAP и XML формати.
Настоящи клиенти на Oracle Business Intelligence могат да преминат към новата
версия бързо и лесно, без последствия за същестуващите доклади и без миграция на
мета данни.

Цитати
“Oracle Business Intelligence 11g предоставя на базата на една интегриранa технологична платформа пълния спектър от
възможности за бизнес интелиджънс, включващ изготвяне на бизнес доклади, системи от показатели, операционни табла
за управление и непланирани запитвания, OLAP анализи, търсене и работа в екип,” отбеляза г-н Пол Родуик,
вицепрезидент, Oracle Business Intelligence.
“Новата версия може лесно да бъде приложена във всеки бизнес отдел. Нейната скалируемост предоставя ненадмината
производителност дори и при най-големите и сложни за внедряване проекти.”

“Постигнахме много успехи благодарение на Oracle Business Intelligence 10g и Oracle Business Intelligence 11g ще ги
надмине,” сподели г-н Майк Блекмур, Бизнес архитект, Oracle First, BT Innovate & Design.
“Нововъведенията при системата от показатели и ключовите параметри за изпълнение на дейността и възможността за
интегриране на бизнес анализ в бизнес процесите са елементите, които ни привлякоха към Oracle Business Intelligence 11g.
Възможностите за интеграция, анализ и последващо действие на базата на тези данни, много ще помогне на BT.”

———————– Page 3———————–

Източници
Oracle Business Intelligence 11g Microsite

About Oracle Enterprise Performance Management and Business Intelligence

About Oracle Business Intelligence 11g

View Oracle Business Intelligence 11g Screen Shots

Follow Oracle EPM/BI on Twitter

Download free evaluation version of Oracle BI software. Всички условия, правила и
ограничения за ползване са приложими.

За Oracle
Oracle  (NASDAQ:  ORCL)  предлага  най-цялостните,  отворени  и  интегрирани  решения  за
бизнес   софтуер   и   хардуерни   системи   в   света.   За   повече   информация   посетете
http://www.oracle.com/bg

Запазени марки
Oracle и Java са регистрирани марки на корпорация Oracle и/или нейните клонове. Други
имена могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици. Oracle представи Oracle® Business Intelligence 11g – най-
цялостния, интегриран и скалируем пакет от продукти за Бизнес Интелиджънс (Business
Intelligence – BI), с който организациите могат да постигнат по-добра видимост върху
бизнеса и последователност в бизнес дейностите.

Новата версия:
o   Предоставя единствената в индустрията интегрирана среда за достъп и анализ
на данни от релационни, OLAP и XML източници;
o  Обогатява възможностите за крайния потребител с ново интегрирано
приложение за представяне на показатели и иновации в изготвянето на бизнес
доклади, визуализации, търсене и съвместна работа;
o   Подобрява производителността, скалируемостта и сигурността чрез по-
задълбочена интеграция с Oracle Enterprise Manager 11g и други елементи на
Oracle Fusion Middleware.

Най-цялостната и интегрирана бизнес интелиджънс платформа с обогатена
визуализация
Чрез разширяването на възможностите на Common Enterprise Information Modеl,
Oracle Business Intelligence 11g е първото решение, което обединява на базата на
една технология релационен OLAP (R-OLAP), многомерен OLAP (M-OLAP) и изготвяне
на бизнес доклади.
Подобрените възможности за OLAP анализ позволяват на потребителя да има достъп
и да управлява от общ интерфейс йерархични бази данни, съхранявани в Oracle
Essbase и други източници на релационни данни.
Нов, интегриран thin-client редактор за дизайн на доклади позволява на бизнес
потребителите да публикуват както интерактивни, интернет базирани доклади, така и
производствени доклади с висока прецизност и резолюция.
Като ново приложение – Oracle Scorecard & Strategy Management, е интегриран
елемент на Oracle Business Intelligence 11g и позволява проследяване на ключови
показатели за изпълнение на дейността, които свързват организационната стратегия и
бизнес целите.
Подобреният, фокусиран върху задачите потребителски интерфейс предоставя по-
богато и интуитивно преживяване за крайния потребител чрез обширна група от нови
интерактивни графични и сигнални възможности, включващи опции за картова
визуализация, които са директно свързани с пространствени данни.
Action Framework е уникална и иновативна характеристика, която затваря кръга между
информираност и действие като позволява на потребителите да инициират действия,
като бизнес процеси или уеб-услуги директно от личното им операционно табло.

———————– Page 2———————–

Крайните потребители са уведомени за възникнали събития, споделят и обсъждат
информация в реално време, взимат заедно решения и запазват анотации и
дискусионни теми чрез вградени сигнални функции, както и чрез интеграция с Oracle
WebCenter Suite 11g.
Новата интеграция с Oracle Secure Enterprise Search позволява на всеки случаен
потребител бързо и лесно да открие търсените доклади, както и мнения и показатели
в докладите, които са в съответствие с параметрите за достъп и сигурност,
дефинирани в рамката на Oracle Business Intelligence 11g.
Добавянето на Oracle Hyperion Financial Management като помощен източник на данни,
заедно с подобрена поддръжка за Oracle Essbase, разширява интеграцията на Oracle
Enterprise Performance Management (EPM) System.
Oracle Business Intelligence 11g е техническата основа на Oracle EPM System и на
Oracle BI Applications – цялостните, предварително изградени аналитични решения за
приложения на Oracle и на други компании, включително на SAP.

Опростена система за управление, подобрена производителност и
скалируемост
Чрез разширена интеграция с Oracle Enterprise Manager 11g, Oracle Business
Intelligence 11g е единствената BI платформа, която позволява системните
администратори да управляват и следят BI производителността от същата среда, от
която управляват всички ИТ дейности.
Интегрираните услуги за управление на Oracle Business Intelligence 11g позволяват на
администраторите бързо да конфигурират, тестват, приложат, проследят и
инсталират софтуерни пакети, като позволяват непрекъснат достъп с изключителна
сигурност, скалируемост и бързина на заявките към базите от данни.
Подобреният Common Enterprise Information Model дава възможност за високо
производителни и едновременни заявки към стотици източници на данни в
релационни, OLAP и XML формати.
Настоящи клиенти на Oracle Business Intelligence могат да преминат към новата
версия бързо и лесно, без последствия за същестуващите доклади и без миграция на
мета данни.

Цитати
“Oracle Business Intelligence 11g предоставя на базата на една интегриранa технологична платформа пълния спектър от
възможности за бизнес интелиджънс, включващ изготвяне на бизнес доклади, системи от показатели, операционни табла
за управление и непланирани запитвания, OLAP анализи, търсене и работа в екип,” отбеляза г-н Пол Родуик,
вицепрезидент, Oracle Business Intelligence.
“Новата версия може лесно да бъде приложена във всеки бизнес отдел. Нейната скалируемост предоставя ненадмината
производителност дори и при най-големите и сложни за внедряване проекти.”

“Постигнахме много успехи благодарение на Oracle Business Intelligence 10g и Oracle Business Intelligence 11g ще ги
надмине,” сподели г-н Майк Блекмур, Бизнес архитект, Oracle First, BT Innovate & Design.
“Нововъведенията при системата от показатели и ключовите параметри за изпълнение на дейността и възможността за
интегриране на бизнес анализ в бизнес процесите са елементите, които ни привлякоха към Oracle Business Intelligence 11g.
Възможностите за интеграция, анализ и последващо действие на базата на тези данни, много ще помогне на BT.”

———————– Page 3———————–

Източници
Oracle Business Intelligence 11g Microsite

About Oracle Enterprise Performance Management and Business Intelligence

About Oracle Business Intelligence 11g

View Oracle Business Intelligence 11g Screen Shots

Follow Oracle EPM/BI on Twitter

Download free evaluation version of Oracle BI software. Всички условия, правила и
ограничения за ползване са приложими.

За Oracle
Oracle  (NASDAQ:  ORCL)  предлага  най-цялостните,  отворени  и  интегрирани  решения  за
бизнес   софтуер   и   хардуерни   системи   в   света.   За   повече   информация   посетете
http://www.oracle.com/bg

Запазени марки
Oracle и Java са регистрирани марки на корпорация Oracle и/или нейните клонове. Други
имена могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици.


Етикети: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Коментарите са забранени.