Саша Безуханова води дискусия за ролята на електронното правителство и регионалното сътрудничество в ЕС

Саша Безуханова води дискусия за ролята на електронното правителство и регионалното сътрудничество в ЕС

В раздел: Фирмени и прес съобщения от на 12.10.2010, 4,041 показвания

НР поставя електронното правителство в основата на засилването на регионалната европейска интеграция

На 6 октомври 2010 год.  HP обяви въвеждането на решения за електронно правителство като добър подход за стимулиране на регионалното сътрудничество и развитие сред страните в Централна и Източна Европа. Визията на компанията за ролята на ИТ за регионалната европейска интеграция беше представена по време на дискусионен панел на високо ниво, част от Европейската седмица на регионите и градовете в Брюксел, Отворени Дни 2010.

На предишното издание на Форума през 2009г. акцентът беше върху достъпа и въвеждането на електронни публични услуги, тази година НР разглежда възможностите да се разшири електронното правителство от платформа за услуги към платформа за регионално сътрудничество. По време на дебата “e-Правителство – Платформата за модерно регионално сътрудничество” високостопоставени представители на Европейската комисия и Европейския парламент, бизнеслидери, експерти и крайни потребители обсъдиха най-добри практики сред решенията за електронно правителство за местни и регионални администрации от Централна и Източна Европа. Модератор на дискусията беше г-жа Саша Безуханова, Директор “Публична администрация” в НР за Централна и Източна Европа.

Европейската седмица на регионите и градовете, Отворени Дни 2010 е посветена на три основни теми – конкурентоспособност, сближаване и сътрудничество, които са ключови елементи на новата стратегия „Eвропа 2020”. В тази връзка бяха и изказванията в рамките на дискусията на НР. Най-впечатляващи сред тях бяха тези на г-н Джоф Меаде, редактор за Европа на Press Association, г-жа Мечтилд Роен, Началник отдел, ICT for Government and Public Services, г-жа Бриджит Косгрейв, Генерален директор, DIGITAL EUROPE и г-н Карел Де Вриендт, Началник отдел, Interoperability solutions for European public administrations (програма ISA), Генерална дирекция DIGIT Информационно общество.

“Напоследък се отдава все по-голяма важност на ролята на електронното правителство като фасилитатор за оперативна съвместимост, междуправителствено сътрудничество и споделени услуги не само между местни, но и регионални власти”, заяви в изказването си г-жа Безуханова. „Това, върху което те трябва да се фокусират преди да внедрят решения за електронно правителство, е представянето на огромните преимущества, които тези решения ще донесат за икономиките и обществата им.”

Рамката от решения за електронно правителство на HP адресира всички основни елементи на всяка модерна програма за е-Government и гарантира качество на административните услуги, доверие в публичната администрация и ефикасни административни процеси. Рамката включва:

  • Платформа за оперативна съвместимост
  • Публична администрация
  • Правителствени вътрешни услуги
  • Обществени и правителствени регистри
  • Споделени услуги за електронно правителство
  • Управление на документи и процеси
  • Междудържавен информационен обмен и трансгранични услуги

HP вече успешно въведе сложни проекти, благодарение на които правителства помагат на местните общности да управляват ефективни програми за електронно правителство:

Платформа за електронно правителство за Правителството на Република България

  • В рамките на подписаното споразумение през септември 2006 г. с период на изпълнение 11 месеца, екипът на HP разработи система, която гарантира предоставянето на качествени и лесно достъпни административни електронни услуги за граждани и бизнеса чрез ефективното използване на постиженията на информационните технологии.

Електронни административни услуги за област Пилзен, Република Чехия

  • Администрацията на Пилзен се нуждаеше от проект, който включва предоставянето на достъп на малките общини до технологии, които да подпомогнат електронизацията на техните административни дейности, като същевременно се възползват от вече направените инвестиции в ИТ. HP предостави: Портал, достъпен с всеки уеб браузер, Интерфейси към други уеб услуги, които са предоставени от съществуващите информационни системи за публична администрация (ePusa, Public Administration portal, CZECH POINT), Адаптери за съществуващите системи за управление на случаите и дневните програми, Формуляри, които позволяват безопасното подаване на документи от гражданите чрез Портала на Публичната администрация (PVS).

Интеграционна платформа за електронно правителство за Фламандското правителство

  • Екип от 20 HP специалисти работи за проекта за изграждане на архитектура за предоставяне на услуги (SOA). HP специалистите са част от консорциум от 450 човека, които всеки ден управляват едновременно около 100 проекта за Фламандското правителство. След първоначално изготвената оценка и план на действие през 2005 г., EDS стартира работата върху решение за модерна платформа за обмен на информация между агенциите, известна като Maximum Data Sharing Between Administrations and Agencies (MAGDA).

За HP

HP създава нови възможности технологията да има значително въздействие върху бизнеса, правителствата и обществото. Най-голямата технологична компания в света предлага портфолио, което включва принтери, персонални компютри, софтуер, услуги и инфраструктура за да разреши проблемите на клиентите си. Повече информация за HP (NYSE: HPQ) можете да намерите на http://www.hp.com.


Етикети: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Коментарите са забранени.