Българската компания Адвен ще въведе на система за управление на процесите в македонския енергиен оператор

Българската компания Адвен ще въведе на система за управление на процесите в македонския енергиен оператор

В раздел: Фирмени и прес съобщения от на 20.04.2011, 4,076 показвания

Българският системен интергратор Адвен спечели договор на стойност над 8 милиона лева за въвеждане на SAP ERP в националната елетрическа компамния на Македония – ЕЛЕМ

Адвен България беше избрана от Националната електрическа компания на Македония – ЕЛЕМ да реализира един от най-мащабните ИТ проекти в Македония. В две фази българската компания и партньорите й от консорциум НЕРАС ще въведат SAP ERP във най-голямата енергийна компания в Македония.

Проекта стартира през април 2011 и е на стойност над 8 милиона лева. Първия етап от проекта трябва да приключи до края на настоящата година като в рамките на целия проект Адвен със своите партньори ще въведе цялостна система за управление процесите на ЕЛЕМ.

ЕЛЕМ е макоденския еквивалент на българската НЕК и произвежда 96% от електроенергията в Македония. ЕЛЕМ управлява сложен комплекс от енергийни мощности включващи термоелектрически и хидроелектрически централи. Компанията има над 4 200 служители.

“Спечеления проект e още едно доказателство за доверието на големи бизнес организации към компетентността и професионализма на екипа на Адвен. Предстои ни огромно предизвикателство в реализирането на най-мащабния проект по внедряване на SAP в Македония. Новата система ще подобри надеждността на използваните от ЕЛЕМ данни, ще оптимизира съществено бизнес процесите в организацията и ще улесни процеса на изготвяне на доклади към държавния регулатор. Не на последно място това внедряване е важна стъпка по пътя на изпълнение на директивите на ЕС за либерализиране на енергийния сектор в Македония.”, посочи г-н Стилиян Илиев, управител на Адвен България.

Въвежданата от Адвен SAP ERP система ще обхване всички бизнес процеси в ЕЛЕМ чрез модули за:

  • Счетоводство, планиране, бюджетиране, управление на финансови потоци
  • Снабдяване
  • Управление на складови стопанства и наличност
  • Управление на дълготрайни активи
  • Управление на човешки ресурси
  • Управление на работни процеси и фасилити мениджмънт
  • Управление на производство
  • Продажби
  • Управление на инвестиции
  • Поддържане и управление на данни

Внедрената от Адвен и нейните европейски партньори в консорциума НЕРАС система ще допринесе за оптимизиране и автоматизиране на бизнес процесите в ЕЛЕМ и всички нейни дъщерни дружества и компании. Унифицирането на бизнес процесите в компанията и тяхната интеграция в единна система за управление ще помогне на ЕЛЕМ да намали разходите си и да повиши ефективността си.

За Адвен

АДВЕН е европейска компания, предлагаща консултантски услуги в сферата на информационните технологии. Мисията на АДВЕН е да съдейства и да подпомага своите клиенти от публичния и корпоративен сектори при разрешаването на сложни управленски задачи и за постигане на устойчиви конкурентни преимущества.


Етикети: , , , , , , ,Коментарите са забранени.