HP помага на организациите да управляват и приоритизират рисковете с разширената платформа за корпоративна сигурност

В раздел: Фирмени и прес съобщения от на 14.03.2012, 4,568 показвания

Новите решения осигуряват прозрачност за организациите с оглед намаляването на бизнес рисковете в традиционни, мобилни и облачни среди

HP представи интегрирана платформа от решения за сигурност, мотивирани от новопоявили се рискове, които предоставят на организациите прозрачност в традиционни, мобилни и облачни среди, като им дава възможност да прилагат адаптивни защити за сигурност, базирани на специфични организационни рискове.

Съвременните заплахи за сигурността са все по-сложни и съпътствани от множество атаки, насочени към традиционни, мобилни и облачни среди. С разширяването на своите инфраструктури, организациите се нуждаят от същото ниво на контрол и гаранции за сигурност като тези, които защитават своите вътрешни инфраструктури.(1) Тези предизвикателства са от решаващо значение за това компаниите да разберат как най-добре да управляват и приоритизират рисковете за сигурността в разнообразните си ИТ среди.

Платформата HP Security Intelligence and Risk Management (SIRM) запълва празнината между ИТ операциите и сигурността, помагайки на организациите да излязат извън рамките на взаимстваната еднопосочна продуктова стратегия. С разширената платформа HP SIRM, HP изпълнява първата си набелязана ключова цел по отношение на сигурността, откакто миналата година обедини водещите продукти от ArcSight, Fortify и TippingPoint, които формират групата HP Enterprise Security Products.

“Съвременните атаки са толкова сложни и трудни за идентифициране, че традиционният подход към сигурността просто не може да предостави необходимото ниво познание, за да се подсигури разширената дейност на организацията,” споделя Том Райли, вицепрезидент и генерален мениджър, отдел „Продукти за корпоративна сигурност”, HP. “Платформата на HP за новости в сферата на сигурността и управлението на риска предлага видимост в различни среди за сигурност, както и свързаният с тях интелиджънс, за да управляват проактивно рисковете, като се започне от приложенията и се стигне до мрежата, както и цялостно ИТ управление”, допълни още той.

Предложение за цялостен поглед към бизнес рисковете

Досега компаниите са се опитвали да се справят с невъзможността да дадат точна оценка на нуждите и инвестициите за сигурност. HP разрешава този проблем, като предоставя прозрачност сред активите за сигурност в контекста на бизнес критични системи и процеси чрез:

  • HP EnterpriseView – предоставя на висшия мениджмънт динамично контролно табло и карта с приоритетните „горещи” рискови точки за бизнеса, нанесени върху топлинна карта, обединявайки ИТ операциите и сигурността. Този единен подход позволява на служителите по сигурността активно да се справят с най-големите бизнес рискове и бързо да прилагат адаптивни защити.

Преодоляване на рисковете от приложенията при традиционните и мобилните среди
Мобилните платформи, както и интернет приложенията, създават сложни атакуеми повърхности, които трябва да бъдат защитени. HP позволява на организациите да разширят сигурността на приложенията при мобилните устройства чрез статично тестване на сигурността на приложенията (static application security testing: SAST), динамично тестване на сигурността на приложенията (Dynamic Application Security Testing: DAST) и решения за мониторинг, включващи:

  • HP Application Security Monitor (AppSM) – предоставя видимост на ИТ ръководителите по отношение на заплахите за сигурността на приложенията и съкращава времето, необходимо за осъществяване на мониторинг, като значително намалява скъпоструващото обичайно програмиране. HP AppSM доставя централизирано търсене, докладване и анализ, обхващащи приложенията Java/.Net сред различни среди, включително и мобилните.
  • HP Mobile Application Security – защитава екосистемата от мобилни приложения чрез прецизност на кодовата линия, за да идентифицира потенциални уязвимости за приложения, създадени за устройствата Apple iOS и Google™ Android.
  • HP TippingPoint Next-Generation Intrusion Prevention System (NGIPS) – осигурява защита срещу сложните заплахи за приложенията по отношение на платформата HP SIRM. Клиентите могат да се възползват от подобреното, изпитано, блокиране и от по-голям контрол върху приложенията.

Преодоляване на възникващите рискове във връзка с внедряването на облака

Защитата на разширената инфраструктура при внедряването на клауд компютинга се превръща в бариера за организациите. За да се справи с това предизвикателство, HP предлага корпоративни решения за сигурност на сложните облачни среди, включващи:

  • HP Cloud Connections Partner Program – осигурява видимост на  потребителската активност в средите „Софтуер като услуга” (Software-as-a-Service: SaaS), предоставяйки централизиран поглед и позволявайки отчитане, което обхваща по подразбиране базирани на облака среди.
  • HP Compliance Stack – помага на клиентите да гарантират физическата, виртуалната и облачната среда да отговарят на нормативните изисквания. Първото решение е насочено към нормативните изисквания спрямо платежните системи въз основа на стандарта Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS).

Платформата HP SIRM e ключов компонент на пакета HP IT Performance Suite, който помага на бизнеса и администрациите в стремежа им към Instant-On Enterprise. Пакетът HP IT Performance Suite предоставя цялостен поглед върху ИТ активите, автоматизира ИТ управлението и настройва ИТ прозиводителността да отговаря на специфичните бизнес цели на организациите.

Повече информация за продуктите на HP за корпоративна сигурност може да откриете на www.hpenterprisesecurity.com.
Премиерното клиентско събитие на HP, HP Discover, ще се състои в периода 4-7 юни в Лас Вегас.
Годишното събитие на HP за корпоративна сигурност, HP Protect, ще се проведе в периода 10 -12 септември в Нашвил, Тенеси.

За HP

HP създава нови възможности технологията да има значително въздействие върху хората, бизнеса, правителствата и обществото. Най-голямата технологична компания в света предлага портфолио, което включва принтери, персонални компютри, софтуер, услуги and ИТ инфраструктура, за да разреши проблемите на клиентите си. Повече информация за P (NYSE: HPQ) можете да намерите на http://www.hp.com.

 

(1) “Прогноза за световната облачна сигурност 2011-2015: Цялостен поглед върху екосистемата Облак/Сигурност, IDC, 2012.

(2) Продажни цени в САЩ. Реалните цени може да варират.


Етикети: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Коментари: