Софтуер на Информационно обслужване улеснява достъпа на граждани до услуги на общинска администрация

Софтуер на Информационно обслужване улеснява достъпа на граждани до услуги на общинска администрация

В раздел: Фирмени и прес съобщения от на 29.04.2012, 3,935 показвания

Информационната система подобрява финансовото управление и качеството на обслужване на общините

На 24.04.2012г. фирма “Информационно oбслужване АД” обяви, че вече над 118 общини използват софтуера за местни данъци и такси към Информационната система на общините “Матеус”. Софтуерът е разработен от Информационно Обслужване по поръчка на Министерство на финансите, което го предоставя безвъзмездно на общинските администрации.

Матеус създава единен и модерен интерфейс за работа в общинските данъчни служби, като позволява на общинската администрация да улесни комуникацията с клиентите си и да подобри качеството на обслужване.

Матеус вече дава възможност за извършване на плащания на ПОС терминали в касите на МДТ в общините. По този начин системата реализира политиката на МФ за намаляване на разплащанията в брой, което значително облекчава гражданите и бизнес организациите. Към системата е разработено и Web базирано приложение, което позволява online проверка на задълженията на данъчно задължено лице към съответната община. Услугата работи в реално време и на практика това може успешно да замести изпращането на хартиени съобщения до данъчно задължените лица.

За общинските администрации, Матеус позволява лесно администриране и поддържане на регистър на гражданите, регистър и обработка на документи и декларации, задължения и плащания, осчетоводяване и отчетна дейност. В новата система има изграден единен регистър на данъчно задължените лица и е създадена връзка между физическо лице и собственик на ЕТ, като тя поддържа различни по вид идентификационни номера, като ЕГН, ЛНЧ, и БУЛСТАТ.

Г-н Колев, изпълнителен директор на Информационно Обслужване отбеляза: “Изграденият от нашите специалисти софтуер е важна стъпка към създаване на достъп до електронни услуги на гражданите в българските общини. Матеус е високо технологична система с най-добри практики за електронно управление и след предстоящото интегриране със служби като ЕСГРАОН, Търговски регистър и Регистър БУЛСТАТ, тя ще се превърне във важна част от електронното управление в България.”

В периода 2012 – 2013 г., Министерство на финансите планира да въведе следните допълнителни функционалности:

  • Директен дебит – възможност за заявка на директен дебит към дадена банка и автоматичното плащане на задълженията на лицето, подало това искане.
  • Директни услуги през сайтовете на банките – възможност за проверка и online плащане на задължения чрез виртуалните портали на банки.
  • Оnline плащания – погасяване на задължения с кредитни и дебитни карти през Интернет.
  • Подаване на декларации, обработка и връщане на обратен отговор на подателя за статуса на приетия документ.
  • Управление на контролно-ревизионната дейност.
  • Управление на дейностите по вземанията.

В бъдеще Информационната система на общините ще разполага и с модул, който ще поддържа централизирана информация за задължения по местни данъци и такси в общините в страната. В него ще има данни за ползвани облекчения в различни общини и възможност за достъп с електронен подпис или eID. Централизацията на информацията ще позволи преглед на задълженията за данъчно задължени лица във всички общини на страната, проверка за неправомерно ползване на облекчения в повече от една община и събиране на обобщена информация за задълженията и приходите от местни данъци и такси в страната.

Системата “Матеус” е базирана на “облачни” технологии, които позволяват инсталиране, както при клиента, така и в център за данни на Информационно обслужване. В момента Информационно обслужване работи по два договора с общини за предоставяне на Матеус в “облака”.

За Информационно обслужване АД

Информационно Обслужване е основана през 1970 г. и днес е една от водещите ИТ компании в България. Информационно Обслужване АД предлага високотехнологични решения в областта на системната интеграция, изграждане и поддръжка на национални бази данни и електронни регистри, софтуерни продукти и електронен подпис, асемблиране и поддръжка на хардуерни системи. Компанията предоставя консултантски услуги в областта на хардуера, софтуера и информационните технологии. ИО е разработила и поддържа множество информационни системи предоставящи електронни услуги на гражданите и бизнеса, включително електронните услуги на Националната агенция по приходите и Агенция „Митници”.


Етикети: , , , , , ,Един коментар

  1. 1 Сашо // 29.04.2012 в 16:10

    Как да си проверя данъка тогава?