Информационно Обслужване увеличава приходите си

В раздел: Фирмени и прес съобщения от на 2.08.2012, 6,125 показвания

Компанията реализира печалба за първите шест месеца от годината

Информационно Обслужване АД представи финансовите си и оперативни резултати за първото шестмесечие на 2012г. В сравнение със същия период на 2011 г., компанията повишава приходите си с 10% до 8 306 хиляди лева и реализира оперативна печалба преди данъци от 102 хиляди лева. В резултат на еднократно отписани разходи по дейности във връзка с §5 от Закона за търговския регистър от 875 хиляди лева, компанията реализира загуба след данъци от 723 хиляди лева.

В периода 01-06 2012г., Информационно Обслужване повишава разходите си с 12%, основно като резултат от повишена балансова стойност на продадени активи. Единствените други разходи, които се увеличават в номинално изражение, са 5% увеличение на разходите за персонал, дължащо се на разсрочени за следващи периоди разходи реализирани през първото полугодие на 2011г. Без тази корекция през 2011, разходите за персонал ще отчетат намаление, като резултат от продължаващото преструктуриране на дружеството. Всички останали разходи на дружеството са редуцирани.

Г-н Колев, изпълнителен директор на Информационно Обслужване, коментира резултатите на компанията: “Резултатите ни отразяват предизвикателствата на средата, в която оперираме – намаляващи маржове и продължаващо преструктуриране на организацията, чрез което ние успяваме да задържим разходите ни. Ще продължим да оптимизираме структурата на компанията чрез организационно преструктуриране и оптимизиране на процесите като настоящ приоритет е подобряване на оперативните резултати в клоновата ни мрежа и реорганизиране на неефективните дейности. В Информационно Обслужване ще продължим да инвестираме в подобряване на човешкия ни ресурс и създаване на основа за изграждане на единен системен интегратор на електронното управление в България.”

През отчетния период Информационно Обслужване спечели три големи проекта, финансовите резултати от които ще бъдат отразени в следващи периоди: втора фаза на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС за България (ИСУН), Поддръжка на Системата за управление на приходите (СУП) на НАП и Развитие и поддръжка на Информационната система на кадастъра и инфраструктурата на АГКК в страната.

За Информационно обслужване АД

Информационно обслужване АД е основана през 1970г. и днес е една от водещите ИТ компании в България. Информационно обслужване АД предлага високотехнологични решения в областта на системната интеграция, изграждане и поддръжка на национални бази данни и електронни регистри, софтуерни продукти и електронен подпис, асемблиране и поддръжка на хардуерни системи. Компанията предоставя консултантски услуги в областта на хардуера, софтуера и информационните технологии. Повече информация за Информационно Обслужване на: www.is-bg.net.

 


Етикети: , , , , ,2 коментара

  1. 1 Свилен // 02.08.2012 в 21:55

    Много ясно, та нали печелят почти всички конкурси по програмата “Аз мога”!! Цоцат от държавата милиони!!

  2. 2 jj // 20.08.2012 в 22:24

    Всеки лев, засилен към този мастодонт ИО, се чувства като Алиса в страната на чудесата: толкова дълго пропада, че забравя за какво е даден и накъде да отиде…

Коментари: