HP помага на бизнеса да увеличи експлоатационното време на ИТ средата

В раздел: Фирмени и прес съобщения от на 9.12.2009, 3,644 показвания

hp_sap_logoHP представи система за управление на обажданията, която свързва възможностите на центровете за поддръжка на HP и SAP. По този начин двете компании предоставят на клиентите си цялостно решение за висококачествена поддръжка.

Разработен заедно със SAP AG, HP Mission Critical Services Enhancement предлага на клиентите пълен набор от услуги за поддръжка на използваните от тях решения на SAP инсталирани на инфраструктура на HP. Експертите на HP работят в тясно сътрудничество с екипа по поддръжка на SAP и използват интегрирани процеси, които помагат на клиентите да се справят с проблемите свързани с бизнес критичните системи.

“HP Mission Critical support се съюзява със SAP Enterprise Support в сферата на бизнес критичните системи, за да помага на клиентите да защитят тяхната ИТ среда и да намалят общите разходи”, заяви Уве Хомел, вицепрезидент Active Global Support на SAP. “Още повече, че за високо критични ситуации, общите клиенти на HP и SAP могат да избират максимално ниво на услугата, която ще се предоставя денонощно.”

Новата услуга предоставя на клиентите единна точка за контакт за всички проблеми, възникващи в средата, в която SAP работи. Клиентите могат да заявят проблемите си през кол центровете на HP или SAP. По този начин екипите по поддръжка и на двете компании ще могат да идентифицират проблема и незабавно да предприемат действия за отстраняването му. Това ще доведе до намаляване на появата на грешки и съответно на времето, през което системите не функционират.

“Има много примери, когато екипът по поддръжка на бизнес критичните системи на HP е взимал инициативата да разрешава сложни проблеми в среда, в която работят приложения на множество доставчици” заяви Майк Майнц, главен директор стратегическо планиране и управление в Дженерал Милс. „Услугите по поддръжка на бизнес критичните системи, свързани с приложения на SAP допринесоха за увеличаване времето за работа на приложенията, което достигна невероятните 99.87 %. Това е важна статистика в бизнес, където няма толерантност към сривове в системите.”

Друго допълнение към поддръжката на HP за SAP ИТ среди е HP Application Performance Standard (SAPS) Meter Service, уеб базирана услуга, която измерва и анализира консумацията на ресурси на консолидираните системи, използващи SAP решения във виртуализирана инфраструктура. Компании, които използват тази услуга могат, да предоставят специфични решения на SAP на подразделенията си в зависимост от тяхната нужда, подобно на сметка за комунални услуги, което позволява по-ефективно използване на ресурсите.

“Клиентите изискват не само разбиране за приложенията и инфраструктурата, но и мониторинг и сътрудничество между доставчиците на технологии, за да могат проблемите да се разрешават бързо,” заяви Васил Костов, Мениджър „Технологични услуги” в HP България. “Клиентите на нашите услуги за бизнес критичните системи ще спечелят от интегрираната поддръжка, която я улеснява значително и ще намали времето за разрешаване на проблема, като по този начин им помогне да се фокусират върху техния бизнес.”

HP е световен лидер в дейностите свързани с решения на SAP, като поддържа около 1.7 млн. клиенти в повече от 50 страни. Почти 45 процента от всички инсталации на продукти на SAP са извършени на инфраструктура на HP или това са около 67 000 инсталации при 25 000 клиенти.

HP Mission Critical Services Enhancement и HP SAPS Meter Service са достъпни в Северна и Южна Америка, Европа, Средния Изток и Африка за (EMEA) за HP Mission Critical Partnership, HP Critical Services и HP Proactive 24 Services поддръжка. Цените варират според специфичните изисквания на клиентите.


Етикети: , , , , , , , , , , , , , , ,Коментари: