Конференция разкрива как се пише качествена софтуерна документация

Конференция разкрива как се пише качествена софтуерна документация

В раздел: Фирмени и прес съобщения от на 17.05.2010, 3,307 показвания

  • Конференцията Evolution of Technical Communications” ще се проведе през юни в София и ще представи актуалните стандарти и технологии в създаването на техническа документация

  • В събитието ще вземат участие експерти от три континента, включително български специалисти от различни ИТ фирми

Техническата документация е лицето на всеки софтуер или това, което „превежда” продукта на езика на потребителя. Добре написаното ръководство може да увеличи продажбите, а лошата документация да създаде впечатление за ниско качество. Създаването и развитието на изрядна техническа документация и ефективното и комуникиране към потребителя са именно темите на международната конференция “Evolution of Technical Communications”. Събитието ще се проведе на 5 юни, 2010, в София в Бизнес Център „Изток Тауър” на бул „Г.М.Димитров” 16А. Сред лекторите са международни експерти в областта като Денис Кизер и Лора Белами от VMware, както и водещи български специалисти – Иван Терзиев (Experian), Йордан Станчев (SAP Labs Bulgaria), Маргарита Станева (VMware),  Бранимира Димитрова (VMware) и други.

Конференцията има за цел да дефинира предизвикателствата и възможностите, пред които са изправени авторите на техническа документация и информационните архитекти. Лекциите са фокусирани върху представянето на актуалните стандарти, новите технологии и практическия опит в създаването и комуникирането на техническа документация.

„Автор на техническа документация е все още нова и непозната професия у нас. Първото предизвикателство, пред което се изправяме е да комуникираме стойностите на професията и да определим нейния принос в цялостната верига по създаване и предлагане на един софтуерен продукт.”, коментира Ваня Кирицова, мениджър Технически Комуникации, VMware. „За нас е важно да споделяме  актуалните стандарти и добрите практики в писането на техническа документация. Новите технологии адресират нарастващите нужди от поддържане на документация за цели линии продукти и различните им версии. Това променя динамично изискванията към професията и стандартите за създаване на качествена техническа документация. Събитието ще бъде интересно не само за тесни специалисти, но и за широк кръг от информационни архитекти, както и за хора, управляващи софтуерни проекти като цяло.”

Участието  в конференцията е безплатно, като подлежи на потвърждение.

Крайният срок за регистрация е 21 май, 2010.

Регистрацията за конференцията се извършва онлайн на адрес:

http://tcc.vmware-bulgaria.com/user/register

Програмата е достъпна на : http://tcc.vmware-bulgaria.com/agenda

За новини, дискусии, обратна връзка с организаторите – вижте Facebook страница на конференцията: http://www.facebook.com/pages/Evolution-of-Technical-Communications/116657378350503

Какво представлява техническата документация?

Тя е неразделна част от всяко софтуерно приложение. Техническата документация е лицето на продукта – лошо написана тя може да обезцени един добър продукт и да създаде впечатлението за ниско качество. И обратното – изрядната документация ще допринесе за положителното преживяване на потребителя с продукта като му помогне да работи ефективно и да разрешава своите биснес проблеми. За да е качествена, техническата документация трябва да дава бърза и точна информация на разбираем за потребителя език.

Истинското предизвикателство към техническата документация е в средите на големите компании с цели продуктови линии, различни версии и чести обновления. В комплексна среда обемът документация нараства бързо и управлението и поддържането й става все по-трудно както за автора на документацията, така и за мениджъра на проекта. Това налага определени изисквания и стандарти в работата на специалистите, чието спазване гарантира адаптацията към динамично променящите се условия. Нуждата на отделите за техническа документация да доставят в срок качествена – точна, кратка и ясна – информация до крайния потребител, движи напред развитието на техническите комуникации.

Повече за професията автор на техническа документация (technical writer)

Авторът на техническа документация е неизменна част от инженерния екипа и участва в целия процес на създаване и комуникиране на даден софтуерен продукт – работи рамо до рамо с програмистите и инженерите по качеството, но е единственият, който комуникира директно на крайния потребител. Авторът на техническата документация  изследва продукта от гледната точка на потребителя и превежда инженерната функционалност и спецификации на разбираем език.

За да изпълни ефективно тази роля т.нар. „тех райтър” трябва да разбира отлично техническите спецификации, да умее да тества ефективно продукта и да изготви текстовете по документацията като се съобрази със съществуващите стандарти в областта и нарастващите изисквания на потребителя. Добрата техническа документация може да реализира значителни спестявания от разходи на компаниите от различни бюджетни пера: време и ресурси по обслужване на обаждания по поддръжката, локализация, поддържане на стари версии и други.


Етикети: , , , , , , , , , , ,


Един коментар

  1. 1 Todor032 // 18.05.2010 в 11:54

    Супер, там съм :)