Публикации с тагове: ‘Информационно Обслужване АД’

  • Информационно Обслужване увеличава приходите си
    Компанията реализира печалба за първите шест месеца от годината Информационно Обслужване АД представи финансовите си и оперативни резултати за първото шестмесечие на 2012г. В сравнение със същия период на 2011 г., компанията повишава приходите си с 10% до 8 306 хиляди лева и реализира оперативна печалба преди данъци от 102 хиляди лева. В резултат на еднократно отписани разходи по дейности във връзка с §5 от Закона за...
    от на 02.08.2012 | 5,785 показвания
  • Софтуер на Информационно обслужване улеснява достъпа на граждани до услуги на общинска администрация
    Информационната система подобрява финансовото управление и качеството на обслужване на общините На 24.04.2012г. фирма “Информационно oбслужване АД” обяви, че вече над 118 общини използват софтуера за местни данъци и такси към Информационната система на общините “Матеус”. Софтуерът е разработен от Информационно Обслужване по поръчка на Министерство на финансите, което го предоставя безвъзмездно на общинските...
    от на 29.04.2012 | 3,687 показвания