Български автори на техническа документация създават Общност на техническите комуникатори

В раздел: Фирмени и прес съобщения от на 26.10.2010, 5,918 показвания

Общността ще информира за новини, събития, кариерни възможности, обучения, свързани с професията у нас и в чужбина

Общността на техническите комуникатори в България (Bulgarian Technical Communicators Community) ще обединява лица, чиято професионална и творческа дейност е тясно свързана с разработката и комуникацията на техническа документация. Тя има за цел да развива и утвърждава професията автор на техническа документация в България, като активно работи и комуникира нейните стойности и принос в областта на информационните технологии. Общността ще спомага за развитието и споделянето на  актуални стандарти в професията с фокус върху новите технологии и добрите практики в създаването и комуникирането на качествена техническа документация.

Началото на Общността се постави неформално с Международната конференция за автори на техническа документация “Evolution of Technical Communications” през юни 2010. Официалният старт се обявява през октомври заедно с появата на онлайн платформата techdocr.com. Интернет сайта на общността позволява ефективна комуникация и обмен на знания между авторите на техническа документация, информационните архитекти, ръководители проекти и широки ИТ специалисти. На него може да бъде намерена актуална информация за местни и европейски събития, нови технологии и стандарти, новини за професията и др. Освен достъп до професионална информация и новини за събития, общността си поставя за цел и да подпомага и ориентира желаещите да се занимават с тази професия у нас.

„Автор на техническа документация е все още нова и непозната професия у нас. По неофициални данни в България има около 100 тесни специалисти или т.нар. технически комуникатори, работещи за най-големите ИТ компании у нас. – коментира Ваня Кирицова, Мениджър Технически Комуникации, VMware.” Първото предизвикателство, пред което се изправя общността е да комуникира стойностите на професията в обществото и да популяризираме нейния принос в цялостната верига по създаване и предлагане на един софтуерен продукт.”

Цел на Общността на техническите комуникатори в България е и организирането на ежегодна конференция, на която да бъдат представяни новостите в професията, добри практики в стандартизацията, да бъдат поощрявани новите контакти и обмена на информация.

Първият проект на Общността е свързан с представяне на ИТ компаниите у нас с отдели за автори на техническа документация като потенциални места за кариерно развитие.

Повече за Общността на техническите комуникатори в България

Общността на техническите комуникатори в България (Bulgarian Technical Communicators Community) обединява лица, чиято професионална и творческа дейност е тясно свързана с разработката и комуникацията на техническа документация. Тя има за цел да развива и утвърждава професията автор на техническа документация в България, като активно работи и комуникира нейните стойности и принос в областта на информационните технологии. Общността спомага за развитието и споделянето на  актуални стандарти в професията с фокус върху новите технологии и добрите практики в създаването и комуникирането на качествена техническа документация.

Началото на Общността на българските технически комуникатори се поставя с Международната конференция “Evolution of Technical Communications” през юни 2010, а нейни  основатели са Ваня Кирицова, Мениджър Технически Комуникации (VMware Bulgaria), Маргарита Станева, Старши автор на техническа документация (VMware Bulgaria), Йордан Угринов, Автор на техническа документация (VMware Bulgaria) и Мариана Мирчева, Автор на техническа документация (VMware Bulgaria). Повече информация за общността можете да намерите на: www.techdocr.com


Етикети: , , , , , , , , ,Коментари: