Deloitte и QlikTech формират стратегическо партньорство

Deloitte и QlikTech формират стратегическо партньорство

В раздел: Фирмени и прес съобщения от на 28.04.2011, 4,039 показвания

Двете компании обединяват усилия с цел да предложат платформата QlikView Business Discovery на повече организации по света

QlikTech, лидер в Business Discovery – потребителски управляваните решения за извършване на интелигентни бизнес анализи (BI), и Deloitte*, една от водещите компании при бизнес, управленските и технологичните консултантски услуги сключиха стратегическо сътрудничество. Споразумението поставя основна рамка, която дава възможност на всички компании членки на групата Deloitte да формират локално сътрудничество с QlikTech. Съюзът, сформиран като начало в Холандия, се очаква да бъде разширени и в други страни по света.
Аналитичните услуги и интелигентните бизнес анализи на компаниите членки на групата Deloitte се осигуряват от над 10,000 специалисти в световен мащаб. Фирмите членки, участващи в споразумението ще надграждат върху своето вече изградено ноухау и опит в работата с платформата QlikView, обучавайки още консултанти, за да могат и те да бъдат сертифицирани за QlikView разработчици. Чрез това стратегическо партньорство Deloitte отговаря на нарастващото търсене за лесни за потребителите решения, които да могат да извлекат максималната полза от наличните данни.

“Съюзът между Deloitte и QlikTech ни помага да въведем технологичните иновации на QlikTech за по-бърз, визуален и лесен за използване анализ с цел да адресираме разнообразните бизнес проблеми на нашите клиенти”, заяви Партик Шунк, партньор в Deloitte Consulting BV. “Това ни позволява да подобрим още повече нашите съществуващи решения и ни дава предимство, когато става дума за нови разработки. Нашите клиенти вече берат плодовете от нашето близко сътрудничество с QlikTech, с цел да дадем отговори на бизнес въпросите, които ги интересуват по по-интелигентен и ефективен начин за тяхната конкретна организация и индустрия”.

QlikView е въведен в Deloitte с цел бързото създаване на приложения, които анализират проблемите на клиентите. Deloitte има дълъг и успешен опит в консултацията на компании и организации в областта на анализа на данни и интелигентните бизнес анализи. Сътрудничеството с QlikView предлага на фирмите членки на групата Deloitte възможността за предоставянето на още по-добри услуги за клиентите в области като намаляване на капитала, управление на разходите, оптимизация на веригата за доставки и контрол на ефективността на продажбите.

“Аналитичните възможности на QlikView позволяват на нашите клиенти да анализират големи обеми от данни по гъвкав и лесен за потребителите начин”, заяви Стефан ван Дюин, директор Business Intelligence & Analytics в Deloitte Consulting BV. “Отличната използваемост на QlikView олицетворява нашата мисия: да върнем интелигентните бизнес анализи обратно в бизнеса!”

“Съюзът с Deloitte в важна стъпка в разширяването на нашата международна мрежа”, заяви Питър МакКуейд, вицепрезидент Global Alliances в QlikTech.  “Визията на QlikTech и Deloitte съвпада точно. Заедно сме мотивирани да осигуряваме интелигентни бизнес анализи за потребителите посредством Business Discovery. Големите познания на Deloitte за бизнеса на техните клиенти, техните основни системи и QlikView дават възможност за бърза и интелигентна интеграция и осигуряване на анализи за цялостната дейност на една организация”.

* Със споменаването на “Deloitte” в този документ се има предвид конкретно Deloitte Consulting BV, която е организацията обвързана с това споразумение и която е подразделение на Deloitte Холандия. Споменаването на фирми членки на групата Deloitte визира по-голямата глобална мрежа на Deloitte.

За Deloitte

Deloitte се отнася към една или повече компании от групата Deloitte Touche Tohmatsu Limited, частна английска компания, както и нейните фирми членки, всяка от които е юридически самостоятелна и независима. Deloitte Холандия е част групата фирми членки на Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Всяка фирма член на групата е юридически самостоятелна и независима. Повече информация за подробното юридическо разпределение на фирмите от групата Deloitte Touche Tohmatsu Limited можете да намерите на адрес www.deloitte.com/about.

Deloitte се занимава с консултантска дейност, извършва одити, данъчни и финансови консултации на публични и частни клиенти в редица индустрии. С глобална мрежа от фирми членки в групата в над 140 страни от цял свят, Deloitte разполага с възможности от световна класа и богат локален опит, които да бъде впрегнат в полза на клиентите, независимо от тяхното местоположение. Deloitte разполага с приблизително 170,000 професионалиста, които са решени да се наложат като стандарт за отлични постижения.

За QlikTech

QlikTech (NASDAQ: QLIK) е лидер в Business Discovery – потребителски управляваните решения за извършване на интелигентни бизнес анализи. Мощното и достъпно Business Discovery решение на QlikTech запълва празнината между традиционните приложения за интелигентни бизнес анализи и удобството и лекотата на стандартните офис приложения.  Платформата QlikView Business Discovery дава възможност за извършване на интуитивни, потребителски управлявани анализи, които могат да бъдат въведени за дни и седмици, вместо за месеци, години или изобщо никога. Пионерната технология за търсене в паметта позволява на потребителите да изследват информацията свободно, вместо да бъдат ограничени само до предварително дефиниран набор от въпроси. QlikView Business Discovery може да работи с вече съшествуващи BI приложения, добавяйки добавя нови възможности като: достъп до информацията за всички потребители, изпълнение на анализи на момента, мобилност, модел на работа като традиционно приложение, възможности за преработка на функционалността и взаимодействие на потребителите. QlikTech е с централа в Раднор, Пенсилвания и офиси в целия свят, като към момента компанията обслужва над 18000 клиента в повече от 100 страни.


Етикети: , , , , , , , ,Коментарите са забранени.