Успешно приключи първият етап от обновената информационна кампания на сдружението на издателите на бизнес софтуер (СИБС/BSA)

Успешно приключи първият етап от обновената информационна кампания на сдружението на издателите на бизнес софтуер (СИБС/BSA)

В раздел: Фирмени и прес съобщения от на 23.11.2009, 3,933 показвания

BSA-global

В началото на месец ноември успешно приключи първият етап от информационната кампания на Сдружението на издателите на бизнес софтуер/СИБС „Сериозният бизнес работи с лицензиран софтуер… А вие?”. Подновената инициатива стартира в края на месец септември т.г., като фокус на кампанията в този период бяха предприятията от малкия и средния бизнес в районите на градовете Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Множество местни компании там бяха адресати на уведомителни писма на Сдружението, насочени към представяне на инициативата и популяризиране на системата за ефективно управление на софтуерните активи. В хода на кампанията СИБС отново насочи своите усилия и към повишаване на бизнес етиката в дистрибуторския канал, както и към преустановяване и санкциониране на нарушения, свързани с придобиване и използване на компютърни програми на компании – членки на СИБС.

На 22 октомври т.г. служители на сектор Икономическа полиция при ОД на МВР гр. Пловдив, със съдействието на СИБС, предотвратиха разпространението на нелицензиран софтуер, като извършиха специализирана проверка на асемблаторската фирмa „Р. И. С.” ООД – Пловдив. Клиентската компютърна система с инсталирани нелицензирани копия на компютърни програми на компании – членки на СИБС бе иззета и приобщена като доказателство по образуваното дознание по описа на ОД на МВР гр. Пловдив за престъпление по чл.172а от Наказателния кодекс на Р България. При операцията бяха иззети и голям брой оптични носители с различни видове софтуерни продукти на компании – членки на СИБС, от които са били правени нелицензирани копия върху предлаганите за продажба клиентски компютри.

Няколко дни по-късно, на 3 ноември т.г., служители на Сектор „Компютърни престъпления и интелектуална собственост” към Д „ПОТП” – МВР, със съдействието на СИБС, извършиха специализирана проверка за легитимността на използвания софтуер в офисите на фирма в гр. Пазарджик, предлагаща услуги в областта на телекомуникациите. Към момента на проверката върху девет броя компютърни конфигурации, намиращи се в офисите на дружеството, бяха открити голям брой копия на компютърни програми – собственост на компании – членки на СИБС, за които не бяха предоставени документи, удостоверяващи законосъобразното им придобиване и използване. Компютърните системи бяха иззети от служителите на МВР като доказателства по образуваното дознание за престъпление по чл. 172а от НК на РБ.

Успоредно с извършените от правоохранителните органи проверки, СИБС инициира и широк кръг от мероприятия, насочени към информиране на обществеността и местния бизнес относно ползите от ефективно управление на софтуерните активи. В рамките на първия етап от кампанията Сдружението стартира и новата си Интернет страница www.bsa.org/bulgaria, на която се предлага още по-богат набор от информационни ресурси, свързани с дейността на СИБС. На новата Интернет страница потребителите отново могат да намерят и множеството практически инструменти за въвеждане на системата от мерки за ефективно управление на софтуерните активи на предприятията от малкия и среден бизнес. За допълнителна информация потребителите могат вече да се обръщат на новия имейл адрес на Сдружението bulgariainfo@bsa.org, а сигнали за софтуерно пиратство могат да отправят на новата гореща линия bulgariapiracy@bsa.org.

Кампанията на СИБС продължава и през следващите месеци. Работата на Сдружението през втория етап на инициативата, който ще продължи до края на месец януари 2010 г., ще бъде насочена основно към представителите на малкия и средния бизнес в районите на градовете Велико Търново, Габрово и Стара Загора.

Сдружението на издателите на бизнес софтуер/СИБС (The Business Software Alliance/BSA) е международна нестопанска организация, посветила своите усилия на създаването на безопасна и законна онлайн среда. Сдружението представлява на международния пазар и пред съответните правителствени органи и организации световната софтуерна индустрия и партниращите й хардуерни производители. Членовете на Сдружението са компании, които развиват своята дейност в най-динамичния икономически сектор в световен мащаб. В рамките на своите програми СИБС насърчава технологичните иновации чрез своите образователни и обществени инициативи, свързани със закрилата на авторското право, сигурността на киберпространството и електронната търговия. Членове на СИБС са както световни софтуерни гиганти като Адоби, Алтиум, Апъл, Аутодеск, Бентли Систъмс, Корел, Десу Системс СолидУъркс Корпорейшън, Ембаркадеро, Фаматех, Майкрософт, МакАфи, Сименс, Саймантек, Текла, Теле Атлас, МатУъркс и техни хардуерни партньори, така и българските софтуерни издатели и разпространители БиЕмДжи, ДиТра и Майкрософт България.


Етикети: , , , ,Коментарите са забранени.