Технологичният център на “Приста Ойл”

В раздел: Статии от на 12.12.2016, 4,794 показвания

Изпитвателната лаборатория за нефтопродукти (ИЛН) на Приста Ойл е един от най-модерните центрове в Европа, разполагащ с ново поколение технически средства за изпитване и измерване. Тук се изпитват нефтопродукти – смазочни масла, смазочно-охлаждащи течности, течности за пътно транспортни средства, смазки и други. Лабораторията е разположена на територията на ЗСМ /Завод за смазочни материали/ в гр.Русе, на работна площ от 1000 кв.метра, с обособени 22 броя самостоятелни работни помещения по предназначение и видове изпитвания: физикохимични, класификационни, електроизолационни, инструментални, аналитични, термоокислителни, елементен анализ (спектрометрия) и други.

ИЛН към “Приста Ойл Холдинг” ЕАД е създадена през 1996 г. като самостоятелна структурна единица в компанията и е акредитирана от Българска Служба за Акредитация през 1999 г. От 2003 г. тя е акредитирана в съответствие с изискванията на БДС EN ISO IEC 17025 с настоящ обхват на акредитация за изпитване на нефтопродукти: различни типове минерални масла, смазочно-охлаждащи течности, течности за пътно транспортни средства. Физикохимичните показатели на продуктите, обект на акредитация, се определят в съответствие с техническите изискванията на международните, европейските, регионалните и националните стандартизирани методи за изпитване (ISO, ASTM, IEC, EN, DIN, BS, и т.н).

Лабораторията успешно участва в организираните от ASTM, SGS-IIS и CHEVRON Междулабораторни сравнителни изпитвания и програми за пригодност (ILCP и LPTP)- това са програми както за професионална оценка, така и за оценка на компетентността на персонала.

Лабораторията на “Приста Ойл Холдинг” ЕАД е перфектният изпитвателен център. Услугите за изпитване на лабораторията се използват от много външни компании, които искат да се гарантира качеството на закупените или използвани от тях нефтопродукти. ИЛН често се явява и независим експерт в решаването на спорове, които понякога възникват между членовете на европейския пазар на смазочни материали.

В лабораторията се изпълняват над 150 български и международни стандартизирани методи за изпитване с калибрирани технически средства за изпитване и измерване. С развитието на автомобилостроенето и приемането на нови технически изисквания за смазочните материали се утвърждават нови методи за изпитване и ново поколение технически средства. Лабораторията се стреми да удовлетворява високите изисквания на клиентите си и да осигурява отлично качество на изпитванията, поддържайки най-добро оборудване.


Какви тестове не е възможно да бъдат направени в лабораторията?

Според ръководителя на лабораторията инж. Павлинка Димова, почти няма вид лабораторно оборудване, който да липсва в лабораторията. Необходимостта от извършването на допълнителни тестове възниква рядко, тъй като те се изискват от техническите характеристики само на много специфични продукти:

“Технологичния център на Приста Ойл поддържа обхват на изпитване и анализ по съответни стандартизирани методи и продукти, удовлетворяващ изискванията на клиентите не само за България, но и в международен аспект. При необходимост, ние ползваме услугите на други международни лаборатории. През последните години клиенти на лабораторията са и компании от други европейски страни. Изпитвателната лаборатория за нефтопродукти е оценена и призната за компетентна и професионална лаборатория на национално и международно ниво.”

prista-cert
Сертификати на лабораторията


Експресен контрол и как работи той

Г-жа Албена Василева, Ръководител отдел “Научни изследвания и развитие”:

“Много производители на масла осигуряват на своите клиенти услугата “експресен контрол на работното масло”. Но трябва да се знае, че еднократната експертиза не дава поглед върху пълната картина. При липса на информация за сравнение, експресният контрол ще ви позволи само да разберете точно в какво състояние се намира маслото или смазочния материал към момента. Но след няколко теста по време на работния период на маслото, може да се предскаже как реално работи продукта, кога работи най-добре и кога започва интензивното му разрушаване. Изграден на базата на тези данни, индивидуалният график за рутинна смяна на маслата позволява на големи компании да спестят крупни суми.”

Всичко това не би било от голямо значение, ако не беше широката гама от лабораторни услуги, които гарантират качеството на продуктите Prista.

Ето някои от тях:


Класификационни изпитвания

prista1
Тест за определяне на нискотемпературния вискозитет на смазочни течности, измерен с вискозиметър на Брукфийлд.

prista2
Апарат за определяне на условния вискозитет на моторните масла при отрицателни температури – CCS (симулатор на студено стартиране).

prista3
Апарати за определяне на различни показатели на трансформаторни масла.

prista4
Центрофуга за определяне на съвместимост на масла

prista5
Апарат за определяне стабилност на механична деструкция на моторни и хидравлични масла.

prista6
Стенд за тестване на действието на антизадиращи добавки в масла, работещи при високи натоварвания.


Спектрометричен отдел

prista71prista72
Тук се извършва анализ за определяне съдържание на различни химични елементи на масла в експлоатация и на неработили продукти. В лабораторията има два ICP апарата: единият е предназначен за изпитване на масла, а вторият – за AdBlue (течност на водна основа).

prista81prista82
Рентгенов спектрометър за определяне на съдържанието на сяра и други химични елементи.

prista9
Инфрачервени спектрометри за извършване мониторинг на масла в експлоатация, определяне съдържание на антиокислителни присадки в изолационни масла и идентификация на продукти.

prista10
Апарат MVR за изпитване на моторни масла в условия на ниски температури.

prista11
Апарат за определяне на въздухоотделителната способност на хидравлични масла, масла за турбини и други.


prista12

На втория етаж се намира отделът за физикохимични анализи

prista13
Определяне на кинематичен вискозитет на масла и други нефтопродукти при различни температури.

prista14
Апарат за определяне водоотделяща способност на масла.

prista151prista152
Апарати за определяне на водоотделителна способност /деемулгиращи свойства/ на маслата.

prista16
Апарати за определяне на пенообразуващите свойства на маслата.


Инструментални изпитвания

prista17
Автоматичен апарат за определяне на плътност и относителна плътност.

prista18
UV-спектрометър за анализ на масла и течност AdBlue по различни показатели.

prista19
Апарат за определяне на съдържанието на вода в масла.

prista20
Автоматичен вискозиметър Stabinger за определяне на вискозитет и плътност на маслата.

prista211prista212
Апарат за определяне на корозионното въздействие на антифризите върху различните метали.

prista22
Стенд за проверка на окислителната способност на маслата с ротационен съд под налягане.


prista23
Определяне на общо алкално и киселинно число на изпитвания продукт.


За повече информация посетете www.prista-oil.com


Етикети: , , ,Коментарите са забранени.