AMD отчита своите финансови резултати за четвъртото тримесечие и за цялата 2016 година

В раздел: Фирмени и прес съобщения от на 6.02.2017, 2,980 показвания

Годишните приходи са се увеличили със 7%, а за 4-то тримесечие на 2016г – с 15% спрямо периода от предишната година

AMD съобщи за приходи от 1,11 милиарда щатски долара за 4-тото тримесечие на миналата година. Оперативните загуби за същия период са възлизали на 3 милиона долара, нетните загуби на 51 милиона долара, или по 6 цента на дял. Не‐GAAP оперативните приходи са били 26 милиона, не‐GAAP нетните загуби 8 милиона долара, и не‐GAAP загубите на дял – 1 цент.

“Ние постигнахме нашите стратегически цели през 2016 г., като успешно изпълнихме пътните карти за нашите продукти, като спечелихме обратно дял в ключови пазари, укрепихме своите финансови основи и осигурихме ръст на годишните приходи,“ каза д-р Лиса Су, президент и СЕО на AMD. “в началото на 2017 г. ние сме добре позиционирани и в график да представим нашия най-силен набор от високопроизводителни изчислителни и графични продукти от над 10 години“.

amd_ryzen_logo

Резултати за 4-то тримесечие на 2016 г.

Това финансово тримесечие е било 14 седмици, за разлика от 13 седмици през 3-то /2016 г. и 4-то 2015 г.

Приходите от 1,11 милиарда са отбелязали ръст от 15% в сравнение със същия период на предишната година основно заради по-силните продажби на графични процесори. В сравнение с предишното тримесечие на 2016-та приходите са намалели с 15% поради сезонно по-ниските продажби на полу-къстомизирани системи-на-чип (SoC).

На GAAP база (GAAP – Generally Accepted Accounting Principles – общоприети счетоводни принципи), брутният марж е бил 32 %, с 2% по-висок от предишната година, и с 27% над предишното тримесечие.Маржът за 3-то трим.2016г. бе отрицателно повлиян от $340 милиона долара плащания по договора за доставка на подложки (вафли) от GLOBALFOUNDRIES (Wafer Supply Agreement – WSA). Оперативните загуби са били 3 милиона долара, в сравнение със същите от 49 милиона преди година и 293 милиона през предходното тримесечие. Това подобрение в сравнение с предишната година основно се дължи на по-високите приходи и печалби от лицензи, докато разликата с предходното тримесечие се дължи на отсъствието на плащания по WSA. Нетните загуби са били 51 милиона долара, в сравнение със 102 милиона загуби преди година, и 406 милиона предишното тримесечие.

На не-GAAP база (пресмятане с алтернативни методи), брутният марж е бил 32%, с 2% ръст от предходната година, и с 1% по-високо от предишното тримесечие, основно порадо по-добрите приходи в сегмента Изчислителни и графични продукти. Оперативните приходи са били 26 милиона в сравнение с оперативните загуби от 39 милиона преди година и оперативни пиходи от 70 милиона предходното тримесечие.

Паричните средства и техните еквиваленти на компанията са възлизали на 1,26 милиарда в края на тримесечието, с 6 милиона повече, отколкото в края на предходното тримесечие.

Годишни резултати за 2016 г.

Компанията докладва приходи от 4,27 милиарда долара за 2016 г. и ръст от 7% на годишна база, видим и в двете бази на отчитане.

На GAAP база, брутният марж е бил 23%, или с 4 пункта по-малко от маржа за предишната година основно поради плащането по договора с GLOBALFOUNDRIES. Оперативните загуби са била 372 милиона щ.долара, в сравнение с 481 милиона предходната година. Подобрението по този параметър е било постигнато благодарение на по-високите приходи, по-ниските плащания по реструктурирането и печалби от лицензи. Нетните загуби са били 497 милиона долара, в сравнение с нетните загуби от $660 милиона предходната година. Загубите на дял са били 0,60 долара, докато за 2015 г. са били 0,84 долара.

На не‐GAAP база, брутният марж е бил 31%, или с 3 пункта нагоре в сравнение с предходната година, основно поради подобрения продуктов микс и обезценката на стокови запаси, записани през 3-то тримесечие на 2015г. Оперативните приходи са били 44 милиона долара, в сравнение с оперативни загуби от 253 милиона предходната година. Подобрението в оперативните приходи основно е свързано с повишените приходи и печалби от лицензи. Нетните загуби са били 117 милиона долара, в сравнение с $419 милиона предходната година. Загубите на дял са били 0,14 долара, в сравнение с $0,54 през 2015 г.

Паричните средства и техните еквиваленти в края на годината са били $1,26 милиарда, докато в края на предходната година са били $785 милиона.

Обобщение за 4-тото тримесечие на 2016 г.

Приходите в сегмента процесори и графични продукти са били 600 милиона долара, или тук компанията бележи ръст от 28% в сравнение с периода за предходната година и 27% в сравнение с 3-то тримесечие на 2016-та. Основно то се е дължало на по-високи продажби на графични и централни процесори.

Средната продажна цена (Аverage Selling Price – ASP) е снижена в сравнение с предходната година, основно заради цените на настолните и мобилните процесори.

Средната продажна цена на графичните процесори се е повишила в сравнение с 2015 г. поради по-високите ASP на настолните и професионалните графични продукти.

В сегмента корпоративни продукти, продукти за вграждане и специализирани изделия, приходите са били $506 милиона, или повишение от 4% в сравнение с предходната година, основно поради по-високите приходи от продажби на SoC за вграждане и специализирани.

Оперативните приходи са били $47 милиона в сравнение с $59 милиона през 4-то тримесечие на 2015 г. и $136 милиона през 3-то тримесечие на 2016 г. Понижението в годишен план е било поради по-високите инвестиции в развойни дейности през 4-то тримесечие на 2016 г. частично компенсирани от печалбите от лицензи. Спадът от предходното тримесечие се е дължал на сезонно по-ниските продажби на SoC изделия.

Важни моменти през 4-то тримесечие на 2016 г.

AMD разкри нови подробности за очакваните скоро CPU и GPU предложения. Това включваше информация за архитектурата, плановете за пускане на пазара и производителността на

“Zen”‐базираните процесори. Компанията обяви и бранда Ryzen™, който ще обхваща “Zen”‐базирани настолни (“Summit Ridge”) и мобилни (“Raven Ridge”) продукти.

AMD представи SenseMI технологията вградена в процесорите AMD Ryzen™, както и готовността на екосистемата около новата платформа, подкрепена от партньори – системни интегратори и ОЕМ-и.

AMD обяви и предварителни данни за бъдещата Vega GPU архитектура. Графични продукти базирани на нея се очакват на пазара през 2-рото тримесечие на 2017 г. Компанията анонсира и своето сътрудничество с Google, и по-конкретно за включването на Radeon™ GPU техологии в платформата Google Cloud от 2017 г.

През последното тримесечие на 2016 г. AMD представи няколко нови продукти и технологии, сред които:

Новото, 7-мо поколение AMD PRO процесор за настолни и мобилни РС от Lenovo.

Radeon™ Pro WX серия професионални графични карти базирани на Polaris архитектурата и 14nm FinFET технологичен процес.

Ново семейство енергоспестяващи GPU – Radeon™ Pro 400 серията, включени най-напред в новата гама 15‐инчови Apple MacBook Pro компютри.

Технологията Radeon FreeSync™ 2 – следващата важна крачка в осигуряването на плавна, ненакъсана картина в игрите и мултимедийните изживявания, планирана за първата половина на 2017 г., като допълнение към 100+ FreeSync™ монитори, които са достъпни в момента.

Текущи прогнози за развитие

AMD представя своите прогнози на базата на текущите очаквания. Реалните резултати биха могли да се различават от предвижданията в зависимост от различни пазарни условия и фактори.

За 1-вото тримесечие на 2017 г. AMD очаква спад от 11% в сравнение с предишното тримесечие (4-то за 2016 г.), плюс-минус 3%. В сравнение със същия период на 2016 г. компанията очаква ръст на приходите от около 18 %.


Етикети: ,Коментари: