AMD отчете своите финансови резултати за 2-ро тримесечие на 2019 г.

В раздел: Фирмени и прес съобщения от на 2.08.2019, 943 показвания

 

Приходите на компанията са нараснали с 20% спрямо първото тримесечие; брутният марж на печалба се е увеличил до 41%, с 4% повече от същия период на 2018 г.

AMD обяви своите финансови резултати за миналото тримесечие. Компанията отчете приходи от 1,53 милиарда щ.долара, оперативни приходи от $59 милиона, нетни приходи от $35 милиона и печалба на дял $0,03. При изчисления на резултатите на не-GAAP основа (GAAP – общоприети принципи на счетоводство ), оперативните приходи са $111 милиона, нетната печалба $92 милиона и печалбата на дял $0,08.

Коментар на резултатите за 2-ро тримесечие на 2019 г.

 • Приходите от $1,53 милиарда бележат спад от 13% в сравнение със същия период на 2018 г. поради по-ниски приходи от двата основни сегмента. Същевременно приходите са с 20% над 1-вото тримесечие на 2019 г. по същата причина – по-добри продажби в двата основни сегмента.
 • Брутният марж е 41% или с 4% по-добър от периода предходната година основно заради увеличените продажби на процесорите Ryzen и EPYC. Спрямо предишното тримесечие брутният марж остава същия.
 • Оперативните приходи са $59 милиона спрямо $153 милиона за същия период на 2018 г., и $38 милиона предходното тримесечие. Понижението е този показател спрямо 2018 г. се дължи на по-ниски приходи и по-високи оперативни разходи.
 • Нетната печалба е $35 милиона, в сравнение със $116 милиона за периода предходната година и $16 милиона предходното тримесечие.
 • Разпределената печалба на дял е $0,03 спрямо $0.11 през предходната година и $0.01 предходното тримесечие.
 • Кешът, кешовите еквиваленти и продаваемите ценни книжа на компанията възлизат на $1,1 милиарда в края на 2-рото тримесечие.

Обобщение на резултатите по сегменти

 • Сегментът Изчислителни и графични продукти отбелязва приходи от $940 милиона, с 13% под резултата за 2-ро трим. на 2018 г., и 13% над този за 1-во трим. на 2019 г. По-ниските приходи в сравнение с предходната година се дължат предимно на по-ниски продажби на графични продукти в дистрибуторския канал, частично компенсирани от продажбите на клиентски процесори и GPU за информационни центрове. Ръстът над 1-вото тримесечие се дължи на по-високи резултати от графичните продукти.
 • Средната продажбена цена на клиентски процесори (ASP) е по-висока в сравнение с периода от 2018 г. благодарение на продажбите на чиповете Ryzen. В сравнение с предходното тримесечие този параметър бележи спад поради по-големия микс продажби на мобилни процесори.
 • Средната продажбена цена на GPU е по-висока от тази за периода миналата година заради повишени продажби на GPU за информационни центрове. В сравнение с 1-вото тримесечие на 2019 г. ASP бележи лек спад – по-ниски продажби в центровете за данни и по-високи продажби в дистрибуторския канал.
 • Сегментът Бизнес, вградени и полу-къстомизирани продукти отбелязва приходи от $591 милиона, което е с 12% по-малко от периода на предходната година и 34% над 1-вото тримесечие на 2019 г. Спадът се дължи на по-ниските продажби на плукъстомизирани продукти, отчасти компенсиран от по-добрите продажби на EPYC чипове. Ръстът спрямо 1-вото тримесечие се дължи на по-високи продажби на полукъстомизирани изделия и на процесори EPYC.

Основни постижения на компанията през 2-рото тримесечие на 2019 г.

 • AMD пусна клиентски и графични продукти базирани на нови архитектури и 7nm технологичен процес.

◦ CPU ядрото “Zen 2” осигурява около 15% по-голям брой обработени инструкции на такт от оригиналната “Zen” архитектура.

◦ Настолните процесори AMD Ryzen сега са с до 12 ядра и 24 нишки, базирани на “Zen 2” архитектурата.

▪ AMD обяви нов X570 чипсет за AMD Socket AM4- първата платформа готова за PCIe® 4.0.

◦ AMD въведе RDNA архотектура за графични карти и пусна Radeon™ RX 5700 серията графични карти.

 • AMD обяви сътрудничество с Cray и Министерството на енергетиката на САЩ за изграждане на най-бързия суперкомпютър в света Frontier с очаквана над 1,5 EXAFLOPS изчислителна мощност.

Краткосрочни перспективи

За третото тримесечие на 2019 г. AMD очаква приходи от около $1,8 милиарда, плюс-минус $50 милиона, или около 18% последователен ръст, както и 9% повишение спрямо периода на 2018 г. Растежът се очаква да бъде движен от продажбите на Ryzen, EPYC и Radeon продуктите.

За цялата 2019 г. AMD очаква едноцифрен ръст (около 5%) спрямо 2018 г. заради значителното повишение на продажбите на новите Ryzen, EPYC и Radeon процесори, повлиян нгативно обаче и от по-ниските опт очакваните приходи от полу-къстомизирани чипове. Приходите за годината, с изключение на тези от полу-къстомизирани чипове, се очаква да нараснат около 20% в савнение с тези от 2018 г.


Етикети:Коментари: